Jouw trainer voor persoonlijke groei in je zakelijke gesprekken

U bent hier

Functioneren doe je júist in gesprek

Functioneren doe je júist in gesprek!

Op 9 november 2016 stond dit artikel in de Volkskrant, met een kop die - als trainer voor persoonlijke groei in je zakelijke gesprekken - mijn aandacht trok. Jammer genoeg dekt de kop van dit artikel de inhoud niet. De strekking van het verhaal is juist: Functioneren hangt niet af van dat ene gesprek in de beoordelingsronde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik volg al een hele tijd diverse artikelen die zich verzetten tegen het klassieke functioneringsgesprek. Daarin lees ik meestal dat de weerstand níet zit in het praten over functioneren. De weerstand zit vaak in het eenmalige karakter ervan. Of het feit dat degene die de beoordeling voorbereidt, een project waar de beoordeelde trots op is niet heeft meegenomen. Of dat de klantwaardering of innovatie van het werk van de beoordeelde niet is meegenomen. Kortom: de weerstand tegen functioneringsgesprekken komt vaak voort uit het niet gezien en gehoord worden in je bijdrage. Natuurlijk is dat teleurstellend!

Er zijn twee redelijk bekende theorieën uit de psychologie die aantonen dat in gesprek gaan over functioneren en beoordelen juist heel zinvol is:

1. Het 70:20:10 principe van leren en ontwikkelen van Charles Jennings.
De verhouding 70:20:10 staat voor:

70%: leren door te werken
20%: leren door coaching en feedback
10%: leren door formele training

Charles Jennings' model toont aan dat mensen - wanneer zij op hun werk willen leren en ontwikkelen - gedijen door te horen wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen. Niet alleen motiveert dat, het zorgt er ook voor dat 90% van de voorwaarden om te kunnen groeien in je werk benut wordt.

Complimenten en feedback op wat er beter zou kunnen dus. Niet eens per jaar, maar juist op passende momenten gedurende de werkweek, of beter nog: passend in de cyclus van de werkzaamheden:bijvoorbeeld wanneer een deelproject wordt opgeleverd of wanneer de manager de maandcijfers heeft bestudeerd.

Die feedback rol is, zoals universitair hoofddocent Marianne van Woerkom terecht zegt in het Volkskrant artikel, niet alleen weggelegd voor de manager, daar zouden collega's of klanten best bij betrokken kunnen worden. Om recht te doen aan de bijdrage van de medewerker.

2. Een tweede bekende uit de psychologie is de behoeftenpiramide van Maslow
Wanneer je de behoeftenpiramide van Maslow vertaalt naar het werk dan ziet dat er zo uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel daarbij de onderwerpen op die  in de top 10 staan van zaken die mensen op het werk demotiveren:

  • Gebrek aan duidelijke doelstellingen
  • Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden
  • Gebrek aan feedback over de resultaten
  • Gebrek aan persoonlijke waardering

Dan kun je concluderen dat feedback over je functioneren (complimenten én horen wat je niet zo goed doet) een menselijke behoefte is, die ook nog motiverend kan werken. Dus mijns inziens is het zinvol om die feedback juist wel te geven. Regelmatig. Niet alleen in een jaarlijks beoordelingsgesprek, door een manager. Dus juist: praten over functioneren! Door in het dagelijks werk de momenten aan te grijpen die zich aandienen om te complimenteren én regelmatig in gesprek te gaan hoe het werk beter gedaan kan worden. Functioneren door regelmatig in gesprek te zijn! Vanuit de gedachte dat de meeste mensen de wens hebben om gezien en gehoord te worden in hun bijdrage.

Wat kun jij zelf doen als je het gevoel hebt dat je niet genoeg gezien of gehoord wordt in je bijdrage? Boos worden of gekrenkt zijn dat je leidinggevende dat niet automatisch doet, helpt meestal niet.

  • Vraag je leidinggevende om 3 kwaliteiten te benoemen die jij in je werk laat zien en 1 punt dat jij zou kunnen verbeteren in je werk.
  • Vraag een collega, klant, of iemand anders wiens oordeel jij serieus wat zij waarderen in de samenwerking met jou en een punt dat jij zou kunnen verbeteren om de samenwerking nog beter te maken.
  • Schrijf gedurende 3 weken iedere week op wat jij zelf 3 grote of kleine successen vindt in je werk, en welke kwaliteiten jij hebt ingezet om dit te bereiken.
  • Kies 1 punt uit waar jij de focus voor verbetering op wilt leggen in de komende drie weken (het duurt namelijk gemiddeld 3 weken voordat je een nieuwe routine hebt gevormd).
  • Geef jezelf een compliment dat je goed bezig bent met je persoonlijke groei.

Jacqueline van't Spijker"Ik ben Jacqueline van ’t Spijker, jouw trainer bij ‘vastlopers’ in je communicatie.
Ik ben ervan overtuigd dat contact de beste basis is om samenwerking met anderen soepel te laten verlopen. Goed contact beklijft omdat het je raakt, omdat je je dan gezien en gehoord voelt. Ik ben er ook van overtuigd dat in goed contact nagenoeg alles bespreekbaar is. En dat ook jij het in je hebt, om in die gesprekken, waarin jij jouw 'vastloper' ervaart, succes te behalen. Wil je daar hulp bij? Wil je onderzoeken of ik je daarbij kan helpen? Dan is bellen het snelst: 06-41527835. Ik maak graag vrijblijvend tijd voor je!"

Vond je dit artikel interessant? Wil je mijn artikelen automatisch eens per maand in je mailbox ontvangen, dan kun je je hier abonneren Een hele hartelijke groet, Jacqueline

 

Reactie toevoegen