Jouw trainer voor persoonlijke groei in je zakelijke gesprekken

U bent hier

Trainingen voor na de hei sessie

Je kent het misschien wel. Je hebt een goede en inspirerende hei sessie gehad met het MT. Je hebt een nieuwe of aangepaste koers gedefinieerd, je hebt vernieuwde afspraken met elkaar gemaakt, je hebt er zin in en wilt vol goede moed aan de slag.

De morning after...
Terug op je werk is er van alles blijven liggen tijdens jouw afwezigheid. Voor je het weet word je weer opgeslokt door de drukte van alledag die op je af komt. De euforie van de heidagen is al snel weer overstemd door de realiteit van de dagelijkse zaken die aandacht vragen. Je hebt weer je oude vertrouwde gesprekken over operationele zaken, want op de werkvloer is tijdens jouw afwezigheid niets veranderd. 

Voor je het weet zijn de goede voornemens naar de achtergrond verdwenen en realiseer je je dat de vertaalslag van de mooie plannen uit de heisessie nog vóór je ligt.

Veel hei sessies focussen op visie, beleid, een nieuwe richting. Het kost tijd en aandacht om dat te definiëren en samen een nieuw kader te schetsen waarbinnen je als MT lid je werk doet. Daarna begint het eigenlijke veranderwerk pas. De gewenste verandering vraagt constante aandacht. Jij bent met het MT al zover, dat je de verandering omarmt en voor je ziet. Je medewerkers waarschijnlijk nog niet. Dus daar zul je mee in gesprek gaan, afspraken maken, in de gaten houden hoe de verandering loopt in de praktijk, afspraken opvolgen en nieuwe afspraken maken. Het is een continu proces. Dus wat moet je eromheen organiseren om van je medewerkers die gedragsverandering te krijgen, die je met het MT voor ogen hebt?

De missing link
Vaak blijkt dat er onvoldoende tijd is om de uitwerking naar de praktijk van jouw team te maken. Dat ervaar je misschien wel als een 'missing link'. Jij staat heel concreet voor vragen als:

  • Hoe vertaal ik die visie en beleid naar mijn dagelijkse gesprekken met medewerkers?
  • Hoe geef ik mijn medewerkers richting vanuit die visie?
  • Hoe verwoord ik de gewijzigde verwachtingen aan mijn team en aan iedere individuele medewerker?
  • Hoe ga ik om met de lastige gesprekken die daar bij horen?
     

Opdrachtgever Elise Althoff: "Als MT zijn we ons aan het ontwikkelen op het gebied van verzuimmanagement.Met een nieuwe visie op verzuim en inzetbaarheid in de hand hebben we Jacqueline gevraagd om ons te trainen in de lastige gesprekken die daar soms bij horen. Ik ben blij dat we deze stappen hebben gezet en heb het gevoel dat we meer sturingsinstrumenten in handen hebben gekregen. Daarnaast heeft het bijgedragen aan onze ontwikkeling als (management)team. De organisatie ziet een steviger MT en ervaart de cultuurverandering. Dat is de investering meer dan waard!"

 

Er is altijd een groep mensen die mee kan en mee wil in de verandering. Die helpen jou om de visie vorm te geven. De vertaalslag naar deze groep gaat je gemakkelijk af. Er is ook steevast een groep die moeite heeft met de gewijzigde koers. Die daar veel vragen over heeft en misschien wel in de weerstand gaat, actief of passief. Daar kan veel van jouw tijd en energie naar toe gaan. Tijd en energie die je goed kunt gebruiken bij operationele zaken.

Hoe mooi zou het zijn als het je in ieder gesprek zou lukken om de vernieuwde visie te vertalen naar praktische doelen, waar je medewerkers gemotiveerd mee aan de slag gaan?

De visie klinkt door in je communicatie met je medewerkers. Je wilt ze graag meenemen in de gewijzigde koers, maar hoe?

De oplossing
Mijn ervaring is dat er veel winst te halen is, wanneer je daar met elkaar als MT gericht aandacht aan besteed. Samen de vertaalslag maken, bijvoorbeeld door concrete casuïstiek uit je eigen praktijk te nemen en met elkaar voor te bereiden hoe je hiermee omgaat.

  • Zodat je gesprekken met je medewerkers vloeiend verlopen   
  • Zodat je een duidelijke koers hebt hoe je het gaat aanpakken
  • Zodat je elkaar kunt steunen waar dat nodig is, door gezamenlijk dezelfde boodschap uit te dragen en niet ieder voor zich het wiel hoeft uit te vinden.
  • Zodat je weet hoe je kunt sturen in je gesprekken die over de nieuwe richting gaan

Voor die concrete praktijksituaties bied ik praktisch georiënteerde trainingen, die aansluiten op de situatie die op dat moment speelt binnen het MT. Met concrete casuïstiek uit jouw eigen praktijk, zodat je in die gesprekken direct de juiste toon weet te zetten om je medewerkers mee te kunnen nemen in de uitvoering van de nieuwe visie.

Leonie van Eeten, Managing Director Operation van TinQwise: "Als organisatie die zich specialiseert in ontwerp en bouw van maatwerk leeroplossingen, is TinQwise zelf natuurlijk ook continu in ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van TinQers zoeken wij daarbij regelmatig hulp van professionele trainers, die gespecialiseerd zijn in de onderwerpen waar wij graag nog beter in willen worden.Zo heeft Jacqueline ons MT de afgelopen jaren geholpen bij het verbeteren van de manier waarop we functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. Ook heeft ze geholpen bij het ontwikkelen van een feedbackcultuur binnen onze organisatie. Wat me enorm aanspreekt in de manier van werken van Jacqueline, is de snelheid waarmee ze schakelt tussen theorie en praktijk. Niet 100 verschillende theoretische mogelijkheden, maar één of enkele theoretische handvatten waar je vervolgens direct mee aan de slag kunt. Eerst door ze te oefenen in een veilige situatie met een trainingsacteur. Daarbij zorgt Jacqueline altijd voor een succeservaring, zodat je daarna het vertrouwen hebt om wat je geleerd hebt ‘in het echt’ te gaan uitproberen.

Niet overal hetzelfde
We spreken in overleg af welke resultaten het MT wil bereiken en wat daarvoor nodig is, welke vorm het meest effectief is en welke tijdsinvestering daarbij wenselijk en passend is. Want de context van de organisatie is mede bepalend voor de aanpak. De trainingen zijn dus altijd maatwerk.

Wil je een verkennend gesprek met mij, horen wat ik voorstel voor jouw MT team? Verkennen of het klikt met mij?
Bellen is het snelst: 06 – 41527835
Maar je kunt je vraag en voorkeurstijdstip ook aangeven via het contactformulier